Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych


Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Forum Pedagogiczne

Forum Pedagogiczne” ukazuje się od roku 2011. Jest półrocznikiem. Na jego łamach publikowane są utwory w formie artykułów, recenzji i sprawozdań w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Od 2015 roku Autorzy za publikację w „Forum Pedagogicznym” otrzymują 10 punktów.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Po upływie roku od wydania w formie drukowanej materiały będą nieodpłatnie udostępniane w formie elektronicznej.

Czasopismo ma następujący numer ISSN: 2083-6325 i numer e-ISSN: 2449-7142.

Forum Pedagogiczne” jest indeksowane w następujących bazach:

European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus)

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Index Copernicus International Journals Master List 

BazHum

AGRO

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach